fbpx

PTZ szkoła partnerska WSB-NLU

  • gallery
  • gallery

Prywatne Technikum Zawodowe – szkoła partnerska

Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University WSB-NLU w Nowym Sączu.

W dniu 17 lutego 2020 r. pomiędzy Prywatnym Technikum Zawodowym a Wyższą Szkołą Biznesu WSB-NLU w Nowym Sączu zostało zawarte porozumienie o objęciu patronatem w ramach programu „Partnerska Szkoła”.

Współpraca między WSB-NLU a PTZ będzie dotyczyła między innymi:

  1. Możliwości nieodpłatnego uczestnictwa uczniów PTZ w wybranych kursach realizowanych przez uczelnię (np. matura z matematyki, kurs „IT Sec for YOU”),
  2. Udziału uczniów w pracach Kół Naukowych WSB-NLU, konferencjach i wydarzeniach
    o charakterze popularno-naukowym, wspólnych przedsięwzięciach dotyczących promowania
    i rozwoju PTZ i WSB-NLU,
  3. Możliwości udziału uczniów PTZ w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię: Potęga informatyki, Run 4 a Smile, Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość).

Odwiedź stronę naszego partnera : www.wsb-nlu.edu.pl