fbpx

Szkoła kształci w kierunkach:

  • Technik Informatyk
  • Technik Geodeta
  • Technik Handlowiec
  • Technik Pojazdów Samochodowych
  • Technik Usług Fryzjerskich
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Informatyk

Technik Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami www oraz znajomość teoretyczną i praktyczną sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Czytaj więcej.

Technik Geodeta

Technik Geodeta to kierunek, przeznaczony dla młodzieży pragnącej zdobyć atrakcyjny zawód. Na polskim jak i europejskim rynku pracy brakuje geodetów, a skomplikowane rozliczenia dotacji dla rolników, nowe inwestycje budowlane i drogowe wymagają różnego rodzaju pomiarów geodezyjnych. Z tego powodu wciąż rośnie zapotrzebowanie na geodetów. Młodzież poznaje tajniki geodezji z wykorzystaniem tradycyjnego (optycznego) jak i cyfrowego sprzętu pomiarowego oraz kartografii w oparciu o technologie informatyczne. Uczniowie odbywają obowiązkowe ćwiczenia w terenie (pomiary geodezyjne). Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Czytaj więcej.

Technik Handlowiec

Technik Handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej ogłoszeń o pracę jest właśnie w tym zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu technik handlowiec można pracować jako sprzedawca w sklepie detalicznym, hurtowni, jako przedstawiciel handlowy, a także w dziale marketingu, w dziale sprzedaży telefonicznej, czy internetowej. W trakcie nauki młodzież poznaje techniki sprzedaży, podstawy marketingu, reklamy, zasady rachunkowości handlowej. Nabywa również umiejętności obsługi kasy fiskalnej. Może zdobyć umiejętność i uprawnienia obsługi wózka widłowego i prawo jazdy kat. B Kierunek ten daje dobre podstawy do dalszej nauki na studiach o kierunkach pro ekonomicznych takich jak: zarządzanie i marketing, handel zagraniczny. Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Czytaj więcej.

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Pojazdów Samochodowych to kierunek dla uczniów, ze smykałką techniczną pragnących poznać tajniki budowy i eksploatacji samochodów, interesujących się motoryzacją. Szkoła posiada własne warsztaty i pracownie w których prowadzi praktyczną naukę zawodu. Nauka trwa 5 lat, uczeń uzyskuje wykształcenie średnie, tytuł technika oraz maturę.

W trakcie nauki uczniowie tego kierunku mogą bezpłatnie zrobić kurs prawa jazdy kat. B. Dodatkowo można zrobić kurs operatora wózków widłowych i kurs spawania metodą MAG. Czytaj więcej.

Technik Usług Fryzjerskich

Technik Usług Fryzjerskich to kierunek dla tych, którzy chcą poznać tajniki fryzjerstwa, stylistyki i wizażu. Szkoła zapewnia szkolenie teoretyczne jak i praktyczne we własnych pracowniach fryzjerskich. Szkoła posiada 2 nowoczesne i kompletnie wyposażone pracownie fryzjerskie na terenie budynku szkolnego. Każda klasa ma raz w tygodniu zajęcia w pracowni fryzjerskiej. Poza zajęciami w pracowni uczniowie poznają tajniki higieny, materiałów fryzjerskich, technologii fryzjerskiej, stylizacji i podstaw działalności usługowej. Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Czytaj więcej.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek dla tych, którzy lubią nie tyle jeść, co gotować. W branży gastronomicznej wciąż brakuje fachowców. Po tym kierunku można pracować w restauracjach, barach, fast foodach, stołówkach i w hotelach. Nauka trwa 5 lat i kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Czytaj więcej.