fbpx
Już prowadzimy zapisy kandydatów do szkoły.
Prosimy dzwonić do sekretariatu:  18 4418418   lub zgłaszać wnioski i zapytania na maila:  sekretariat@ptz.edu.pl

Można nas znaleźć w systemie rekrutacji VULCAN pod nazwą:

Technikum Bezpłatne – Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu (ul. Kochanowskiego 3)

DOKUMENTY DO ZAPISU:

  1. ujednolicony kwestionariusz osobowy ucznia (pobierz plik)
  2. dwa zdjęcia (37×52 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
  3. kartę informacyjną,
  4. kartę zdrowia i kartę szczepień.
  5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  6. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli posiada)