fbpx

Prowadzimy nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 w zawodach:

Formularz kontaktowy

  2-opcja

  Złóż wniosek osobiście (sekretariat 1 piętro)

  Kwestionariusz – Kandydata do klasy pierwszej PTZ

  3-opcja

  Zarejestruj się przez system naborowy Vulcan

  Do pobrania:

  KWESTIONARIUSZ KANDYDATA do klasy PIERWSZEJ – PTZ (W przypadku rekrutacji poza systemem Vulcan, kandydat pobiera, drukuje i wypełnia kwestionariusz, po czym dostarcza go osobiście do szkoły – sekretariat na 1 piętrze)

  REGULAMIN REKRUTACJI do PTZ na rok szkolny 2024/2025 – w przygotowaniu

  HARMONOGRAM-REKRUTACJI-PTZ-2024-2025      

  Dokumenty do zapisu:

  1. Ujednolicony kwestionariusz osobowy ucznia (pobrany z naszej strony lub wygenerowany w systemie Vulcan)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  4. Dwa zdjęcia (37×52 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
  5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania wydaje nasz sekretariat na 1 piętrze)
  6. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli posiada)