fbpx

Technik Geodeta

W skrócie:

  • Nauka w naszej szkole jest jednozmianowa i trwa 5 lat.
  • Kończy się egzaminem zawodowym oraz maturą.
  • Uczeń uzyskuje wykształcenie średnietytuł technika geodety.
  • Przedmiot rozszerzony: matematyka
  • Języki obce:  angielski (kontynuacja), niemiecki (od podstaw).
  • Czesne: 0,00 zł – nauka – bezpłatna !!!

Więcej:

Technik geodeta – kierunek dla ambitnych i kreatywnych. Geodezja to nauka o pomiarach powierzchni Ziemi.
Technik geodeta zajmuje się wykonywaniem pomiarów geodezyjnych, które są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia, takich jak budownictwo, inżynieria, architektura, czy ochrona środowiska.

Jako technik geodeta będziesz wykonywać różnego rodzaju pomiary geodezyjne, takie jak: pomiary powierzchni działek, pomiary sytuacyjno – wysokościowe, pomiary kątów, pomiary odległości różnymi metodami, pomiary przewyższeń budynków i budowli.
Będziesz również wykonywać prace związane z opracowywaniem dokumentacji geodezyjnej, sporządzaniem map i planów, prowadzeniem nadzoru geodezyjnego, sporządzaniem ekspertyz geodezyjnych.

Gdzie możesz pracować jako technik geodeta?
Możliwości pracy dla techników geodetów są bardzo szerokie. Możesz pracować w:
firmach geodezyjnych
firmach budowlanych
firmach inżynieryjnych
urzędach administracji publicznej
instytucjach naukowych

“CO ROBI GEODETA ?” – krótki film na Youtube o zawodzie geodety.

Nauka w zawodzie Technik Geodeta trwa 5 lat w trakcie nauki, uczniowie uzyskują 2 kwalifikacje zawodowe:
> BUD18 – Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów
(obejmuje umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym: zakładania i pomiaru osnów pomiarowych
oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych)
> BUD 19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (obejmuje umiejętności
i wiedzę niezbędne do wykonywania opracowań geodezyjnych, w tym: podziału nieruchomości, wykonywania map i planów geodezyjnych,
wykonywania wyników pomiarów geodezyjnych w postaci graficznej, wykonywania dokumentacji geodezyjnej)
W klasie III i IV uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe.
W 5 klasie zdają maturę. Po ukończeniu szkoły i zdanych wszystkich egzaminach uczniowie uzyskują:
wykształcenie średnie z maturą i tytułem technika geodety.

Nauczane przedmioty:
> Przedmioty ogólnokształcące takie same jak w liceum;
> Przedmiot rozszerzony matematyka,
> Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki (od podstaw)
> Przedmioty zawodowe – geodezyjne: geodezja, geodezja inżynieryjna, kartografia, kataster i gospodarka nieruchomościami, prawo
w geodezji, rysunek geodezyjny, prace geodezyjne i kartograficzne, dokumentacja katastralna, geomatyka, język angielski w geodezji,
ćwiczenia geodezyjne (uczniowie wychodzą w teren, wykonują pomiary, po czym w szkole w pracowni komputerowej, wykonują mapy
geodezyjne).

Do dyspozycji uczniów jest pracownia komputerowa z oprogramowaniem geodezyjnym (winkalk, mikromapa, turbomapa itp.),
urządzenia pomiarowe: teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, GPS i dron używany przy opracowaniach fotogrametrycznych
(opracowanie terenu na podstawie zdjęć lotniczych).

 

Inne nasze kierunki

Inne nasze kierunki