fbpx
VULKAN

Po kliknięciu w ikonę zostaniesz przekierowany/a na stronę https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=818&fbclid=IwAR1V6uTxTqus1sYPtgTF7VT8Juz-yrhkhA8Psns_ELhoAEk8PKbK203bIb8 , która jest prowadzona przez firmę: VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W zakresie w jakim utworzyłeś/aś konto na tej stronie przed rozpoczęciem rekrutacji administratorem danych jest firma VULCAN. Natomiast w zakresie danych, które uzyskamy poprzez wskazaną wyżej stronę w toku rekrutacji do szkoły administratorem danych jest szkoła do której będziesz rekrutować. Dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji i po niej usunięte, chyba, że zdecydujesz się uczęszczać do naszej szkoły. Wtedy zostaną wykorzystane do wypełnienia niezbędnych dokumentów. W tym zakresie jednak zostaniesz odrębnie poinformowany/a w sekretariacie szkoły. Informacja zawierać będzie m.in. wskazanie kto jest administratorem danych i dla jakich celów są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje osobie, której dane są przetwarzane szereg praw: dostępu do danych, sprostowania danych, usuwania danych, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu czy przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochro Danych Osobowych. Więcej informacji możesz uzyskać w sekretariacie Szkoły do której aplikujesz a także pod mailem: info@szkolybranzowe.edu.pl.